De plastprodukter vi levererar består uteslutande av polyeten. Polyetenets ursprung kommer från olja eller naturgas. I tre till fyra steg framställs så kallade polyolefiner. Polyolefiner är rena produkter som uteslutande består av karbon (kol) och hydrogen (vatten). Cirka en procent av den totala förbrukningen av olja och gas går åt för att täcka den totala förbrukningen av polyofiner.

Framställningsprocessen av polyofiner medför ringa utsläppsmängder till vatten och luft. Polyeten framställs av polyofiner genom att materialet smälts, formas till önskad produkt och kyls till fast tillstånd. Cirka 75% av polyofinerna används till emballage, företrädesvis till livsmedel. Avfall från polyeten avger inga skadliga ämnen vid deponering på soptipp. Vid förbränning är polyeten ett rent och energirikt bränsle. Rena polyetenprodukter är utmärkta för återvinning och omarbetning till nya produkter, vilket idag förekommer på en rad områden. Allt spill från vår produktion återvinns till grövre emballage. Inom industrin arbetas aktivt med att utveckla ytterligare tekniker och användningsområden.

Vid tryckning använder vi uteslutande lösningsmedelsbaserade färger, där lösningsmedlet är etanol. Etanol har en kort troposfärisk livslängd eftersom den lätt tvättas ut med nederbörd. Den nederbörd som löser ut de lättlösliga lösningsmedlen har inga kända miljöeffekter. Etanol har det högsta nivågränsvärdet av alkoholer och den är fullständigt vattenlöslig.